АЛАРМА Патент

ALARMA“ е регистрирана марка в Патентно ведомство от 2011 г. с регистрационен номер 00078350.
Класове: 16, 38 съгласно официално публикуван списък на класове на заявяване в Патентно ведмоство на Република България (http://www.bpo.bg/).
Преди да използвате марката Alarma – Аларма, моля проверете стоките и услугите, за които се отнася тя.

Разпечатка от страницата на Патентно ведмоство /www.bpo.bg/

2010 - 2015 АЛАРМА. Всички права запазени! | Цитирането на източник е задължително при използване на текстове от този сайт.