Последни новини

Свързани новини

2 Comments

 1. 1

  Дарина

  БИТОВИЯ АБОНАТ Е СТРАНА В ДОГОВОРА , НЕ ДКЕВР – ИЗМАМАТА НА НС
  Darinka Kirova·Вторник, 3 юли 2018 г.48 Reads
  ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
  Договорите се сключват, за да има ОБЩА ВОЛЯ НА СТРАНИТЕ. НАД 600000 БИТОВИ АБОНАТИ СМЕ ИЗМАМЕНИ . ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩ ИСК СРЕЩУ ИЗМАМНИЦИТЕ – ПАРЛАМЕНТ И ДКЕВР, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МОНОПОЛИТЕ – колко от вас искат да бъдат равнопоставени на закона ?
  ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРИТЕ
  Чл. 20. При тълкуването на договорите трябва да се търси действителната обща воля на страните. Отделните уговорки трябва да се тълкуват във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича от целия договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността.
  Чл. 20а. (Нов – ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили. Договорите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона.
  Чл. 29. Измамата е основание за унищожение на договора, когато едната страна е била подведена от другата да го сключи чрез умишлено въвеждане в заблуждение.
  Когато измамата изхожда от трето лице, измамената страна може да иска унищожението на договора само ако при сключването му другата страна е знаела или не е могла да не знае за нея.
  Чл. 40. Ако представителят и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за представлявания. – И ТАКА ДКЕВР СЕ СПОРАЗУМЯВА С МОНОПОЛИСТИТЕ ВЪВ ВРЕДА НА ТРЕТИТЕ ЛИЦА, КОИТО СА ОКОЛО ШЕСТ МИЛИОНА 6000000 БИТОВИ АБОНАТИ .
  НА ТАЗИ ОСНОВА ТРЯБВА ДА СЕ АТАКУВА КАКТО ПАРЛАМЕНТА, ТАКА И ДКЕВР. Всичко останало е глупост. Защо юристите не предприемат действия ? защото ги е страх за хляба им. АЗ НЕ ВЯРВАМ НА ТЕЗИ ЮРИСТИ ,КОИТО ДНЕС ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА .ТЕ СА НЕГРАМОТНИ МИЖИТУРКИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНАТА КОМИСИЯ В НС, КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, ПРОКУРАТУРАТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ САМОСЕЗИРА И СЪДЪТ .ТУК ВКЛЮЧВАМ И РАБФАГЪТ – МИНИСТЪР ЦАЧЕВА

 2. 2

  Diana Raykovska

  Достъпът до правосъдие постепенно и сигурно се ограничава. Гражданско-процесуалният кодекс (ГП К) отдавна е наложил подобни ограничения в касационното производство, чрез въвеждане на института на допустимост на жалбите. Така огромната част от тях не биват допуснати до разглеждане, а това никак не е далече от понятието „отказ от правосъдие“. Очевидно тенденцията се задълбочава, което всъщност е отстъпление от принципа на демокрацията в дневния ред на държавата и обществото. Върви се към ограничаване на до скоро считани за защитени права.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

 

2010 - 2015 АЛАРМА. Всички права запазени! | Цитирането на източник е задължително при използване на текстове от този сайт.